Nieuwe richtlijnen ballonvaren vanaf 02 november 2020

We kunnen er jammer genoeg niet omheen dat corona terug bijzonder hard toeslaat en in het kader van de verstrengde algemene corona maatregelen kon een herziening van het protocol GA dan ook niet langer uitblijven.
Lees hier de nieuwe regels.

Verstrengde maatregelen voor de ballonvaart

Corona - update

Vele ballonvaarders stellen zich vragen over het ballonvaren en de maatregelen die genomen werden door de federale regering en nu van toepassing zijn.

Lees hier verder wat er al op tafel ligt.

Vergadering DGLV – KBBF

Op regelmatige basis heeft de federatie gesprekken met verschillende diensten binnen DGLV. Als gesprekspartner voor onze sector ballonvaren is dit belangrijk zowel voor alle ballonvaarders, maar ook omgekeerd richting de administratie.

Een eerstvolgende vergadering is gepland op 12 november a.s., dit met de verantwoordelijken van de dienst vergunningen.

DGLV heeft nieuwe directeur-generaal

Vanaf 1 september 2020 mogen we Koen Milis welkom heten als de nieuwe directeur-generaal van de Belgische luchtvaartautoriteit CAA (het vroeger Bestuur der Luchtvaart).

Aanpassingen circulaire

De voorbije weken heeft het bestuur van de KBBF verschillende vragen gekregen en heeft onze task force relance corona het nodige gedaan om wat meer duidelijkheid te scheppen ivm de bubbels en de voorafgaande SMS.

Nieuw document expertiseaanvraag

Langs deze weg wil ik jullie informeren dat het document “expertiseaanvraag voor een ballon” verwijderd werd van onze website mobilit.fgov.be en dat er vanaf heden slechts één document “expertiseaanvraag” nog bestaat.

Opstarten ballonvaart na corona – circulaires

In aanvulling van het Ministerieel Besluit (MB) van 08 mei 2020, informeert het DGLV u over de algemene principes in het domein van de lichte luchtvaart vanaf 8 juni 2020 0000h. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order.

Heropstart ballonvaart – eerste fase

We brengen heugelijk nieuws: er mogen opnieuw ballons de lucht in!

De taskforce van de KBBF heeft de afgelopen dagen en weken zeer intensief samengewerkt met de overkoepelende General Aviation Taskforce om volgende zaken mogelijk te maken.

Vanaf heden zal het mogelijk zijn om: