Opleiding Theorie Ballonvaren

Algemeen

De doelstelling van deze opleiding is om de leerling op te leiden voor het BPL certificaat in EU Bewijs van Bevoegdheid.
De opleiding is bedoeld om de benodigde theoretische kennis bij te brengen en het bewustzijn van veiligheid te ontwikkelen door middel van het volgen van klassikaal/online les volgens een vast patroon en een vaste lesmethode.

Het ontwikkelingen van veiligheid, het aanbrengen van vaardigheden en de juiste attitude zijn van essentieel belang in deze opleiding. Deze gaan in het hier opvolgende praktijkgedeelte verder onderricht worden.

Gedurende de opleiding moet de leerling zich bewust zijn van zijn eigen houding ten aanzien van het belang van vliegveiligheid. Toenemend bewustzijn van vliegveiligheid moet een fundamentele doelstelling zijn gedurende de opleiding. Het is van het allergrootste belang dat de opleiding gericht is op het verschaffen van de kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de taak van een ballonvaarder.

Het theoretische gedeelte bestaat uit het klassikaal of online volgen van de les en is afgerond na het behalen (met positief resultaat) van de 9 examenvakken die door DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart) worden getoetst. Tijdens de theorie fase (in overleg met Hoofd Trainingen) of na het behalen van de 9 vakken kan worden begonnen met het praktijk gedeelte van de opleiding.

De theorie (AMC1 BFCL 130 BPL) bestaat uit de 9 theoretische vakken waarin examen dient te worden gedaan, deze worden door de DTO in 6 lesblokken gegeven. De 9 vakken zijn:

 1. Luchtvaart Wetgeving (reglementering)
 2. Menselijke prestaties
 3. Meteorologie
 4. Communicatie
 5. Navigatie
 6. Beginselen van het vliegen*
 7. Operationele procedures*
 8. Vliegprestaties en planning*
 9. Algemene kennis*

* Vakken 6 tot en met 9 zullen in 1 blok gegeven worden onder de noemer Ballonvaren & Materialen.

Wanneer starten

Je kan starten met de opleiding gedurende het hele jaar maar wel bij aanvang van een vak!

mogelijke startdata eerste maanden 2023 :

 • 1 februari – Navigatie
 • 22 maart – Reglementering
 • 12 april – Communicatie

Leerdoelen

De leerdoelen zijn bepalend en deze zijn door DGLV vastgesteld en zijn conform BFCL. De lesinhoud is aan de hand van de leerdoelen samengesteld, de lessen worden gegeven d.m.v. presentaties met verwijzingen naar theorie in de lesboeken of documenten. DGLV voert als Belgische overheid zelf de examens uit en stelt de examenuitslag vast. De examenvragen volgen ook de leerdoelen. Van zodra we de definitieve versie hebben zullen we de leerdoelen ook publiceren hier op de website.

Praktijk Ballonvaren

Na het behalen van alle vakken theorie blijft deze 24 maanden geldig, dus binnen deze periode dient het praktijkexamen te zijn behaald met positief resultaat. Het aantal praktijkpogingen is binnen de gestelde periode onbeperkt.

Lidmaatschap KBBF

Voor alle kandidaten wordt een leerling file aangemaakt, bij aanvang opleiding dien je lid te worden van de KBBF. Dit maakt de administratie eenvoudiger, minder gevoelig voor fouten, eenvoudig door overheid te controleren (audits) en zo kunnen gemaakte kosten worden betaald. Meer informatie hierover ontvangt u bij uw intakegesprek.

Hoe kan ik starten?

Stap 1

Stap 1 is een Intake gesprek met Hoofd Trainingen. Hiervoor maak je een afspraak met Hoofd Trainingen van de DTO.
Zo zal er o.a.  worden gekeken of je de opleiding aankunt en een en ander zal aan je worden uitgelegd en met je worden overlegd zoals planning e.d.

Afspraak maken? Dit kan online door het volgen van deze link :  Online aanvraag intakegesprek

of download het aanvraagformulier voor inplannen van het Intakegesprek met de HT: Aanvraagformulier voor intakegesprek met HT

Vul dit dan in en mail het aanvraag formulier naar [email protected]

Stap 2

Als je bent toegelaten en je hebt er zelf een goed gevoel bij of m.a.w. JE WILT GRAAG BEGINNEN?

Schrijf je dan in via de link in de BalloonShop. (later)

Kosten Opleiding Ballonvaren (theorie): € 1.000,- exclusief lesmateriaal en examengeld.

Extra inbegrepen in kosten opleiding

 • Low-Air kaart (in bruikleen)
 • 1 jaar gratis lid van de KBBF
 • Geslaagd in theorie en betalend lid van de KBBF, een terugbetaling van een gedeelte van je inschrijfgeld van je examens.
 • Toegangt tot je Learning Managemen System met proefexamens.
 • Gratis logboek
 • Gratis ‘Leidraad voor ballonvaarders’
 • Professionele begeleiding
 • Aansluitend op theorie-examens, start met ervaren instructeur praktijk naar keuze.
 • Feedback na elke praktijk-vaart

 

X

Paswoord vergeten?

Word lid