Heropstart ballonvaart – eerste fase

We brengen heugelijk nieuws: er mogen opnieuw ballons de lucht in!

De taskforce van de KBBF heeft de afgelopen dagen en weken zeer intensief samengewerkt met de overkoepelende General Aviation Taskforce om volgende zaken mogelijk te maken.

Vanaf heden zal het mogelijk zijn om:

    • solo te gaan ballonvaren

    • ballonvaarten met piloot + 1 uit hetzelfde huishouden

    • instructies of checkvaarten

NL Versie

Besten

Minister Bellot heeft me zojuist meegedeeld dat we een GO hebben ontvangen voor 11 mei om de volgende drie principes te implementeren:

1.       Principe 1

In het kader van het hervatten van de economische activiteiten zijn alle commerciële vluchten ongeacht het type vliegtuig zoals gedefinieerd door de EASA toegestaan ongeacht of het gaat om VFR of IFR (dit betreft commerciële activiteiten business to business en business to customer).

 2.       Principe 2

De lokale VFR vluchten (met dezelfde start- en landingsplaats en zonder tussenlanding) die als solovlucht of met een familielid dat onder hetzelfde dak woont aan boord uitgevoerd worden en dit voor elk type vliegtuig als voor vluchten met modelvliegtuigen en UAV’s buiten het gecontroleerde luchtruim.

 3.       Principe 3

Alle activiteiten met betrekking tot opleidingen voor elk type luchtvaartuigen (praktische en theoretische lessen) zijn toegestaan. Oefenvluchten VFR mogen enkel buiten het gecontroleerde luchtruim plaatsvinden. Dezelfde strikte regels als voor autorijscholen moeten gerespecteerd worden.

 We bedanken de minister voor zijn vastberadenheid om de hervatting van de lichte luchtvaart aanvaard te krijgen.

Het blijft nu zaak om de gezondheidsprocedures af te ronden en deze hervatting in elke club en elk veld te organiseren.

Dank u voor uw werk en uw hulp!

We verduidelijken dat principe 1 uit de tekst van de Minister absoluut niet voor ons van toepassing is!

Commerciële ballonvaarten zijn dus ten strengste verboden op dit ogenblik. Mogen we dan ook vragen dit ten allen tijde te respecteren! Overtreden van deze regel zal resulteren in een volledige stopzetting van al onze activiteiten in de lucht. 

Door principe 2, de lokale VFR vluchten, kunnen wij de lucht in. Elke ballonvaart is per definitie een lokale VFR vlucht. Dit is dus echt goed nieuws!

Via deze onderstaande link kan je de circulaire downloaden die alles omschrijft, ook met de extra maatregelen die moeten worden genomen bij iedere vaart. Deze is mee opgemaakt naar analogie van ons eerder verzonden protocol. 

We zijn echter nog steeds volop aan de slag om het veilig commercieel ballonvaren zo snel mogelijk terug te laten starten.

X

Paswoord vergeten?

Word lid