Overbruggingsrecht – ook voor ballonvaarders

Deze maatregel is een steunmaatregel van Rijksdienst voor de sociale verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Deze maatregel kan gecumuleerd worden met de corona hinderpremie. Zie ook ons vorig bericht (klik hier)

Bij deze maatregel is er een verschil tussen :

Verplichte sluiting opgelegd door de Nationale veiligheidsraad

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door
de federale overheid, hebben recht op deze financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.
Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Daarnaast wordt aan volgende voorwaarden voldaan :

  • Je als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België
  • Je geniet van geen vervangingsinkomen

Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge coronacrisis

Zelfstandige in hoofdberoep

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. Dit kan het geval
zijn als bijvoorbeeld de activiteit verlieslatend wordt door een sterke daling van de activiteit. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.
Let wel, in tegenstelling tot bij een verplichte sluiting moet er hier wel sprake zijn van een volledige onderbreking.

Zelfstandige in bijberoep / Startende zelfstandigen

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

Daarnaast wordt aan volgende voorwaarden voldaan :

  • Je als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België
  • Je geniet van geen vervangingsinkomen

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 op voorwaarde dat ook zij
minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandigen en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke premie aanvragen. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit dat deze uitbreiding regelt
moet wel nog officieel goedgekeurd worden op de ministerraad.

Welke steun ?

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Een verklaring op eer volstaat voor het bepalen van de gezinssituatie.
De gedeeltelijke uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier, terug te vinden via deze link, ingevuld opsturen naar je sociale verzekeringsfonds.
Meer info kan je hier vinden.  

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X

Paswoord vergeten?

Word lid