Hinderpremie – ook voor ballonbedrijven

De Vlaamse Overheid voorziet een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen.

Voor wie ?

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht (bij vrijwillige sluiting kan je geen aanspraak maken op deze premie) worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

Voorwaarden

  • Je bent:

    • Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen
    • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
    • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
  • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
  • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies
uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Heb je meerdere exploitatiezetels ? Ook dan dien je maar één keer een aanvraag in voor alle exploitatiezetels samen. De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Welke compensatie ?

Indien je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog afhaalmogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Deze maatregelen
zijn afgekondigd tot en met 5 april, als je jouw zaak daarna nog moet gesloten houden heb je recht op een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag die samenvalt met een normale openingsdag.

Hoe aanvragen ?

De premie kan je enkel online aanvragen via https://www.aanvraagcoronapremie.be/ tot en met 19 mei 2020.
Het Institute for Tax Advisors & Accountants hebben een werkwijze uitgewerkt voor ondernemers die niet in staat zijn zelf digitaal een aanvraag in te dienen of een volmacht hiervoor aan hun boekhouder te geven. Boekhouders/accountants mogen via e-mail
contact opnemen met VLAIO, met vermelding van het ondernemingsnummer en telefoonnummer van de klant. VLAIO zal indien nodig de ondernemer contacteren ter verificatie en verdere afhandeling.

 

X

Paswoord vergeten?

Word lid