Theoretisch examen ballonvaarder

Update 7 januari 2022

Actueel is men in België nog niet klaar om de theoretische examens ballonvaarder te doen. Enige mogelijkheid is om hiervoor deel te nemen aan examens in het buitenland. Dit kan al in een aantal landen binnen Europa. Intussen werkt een werkgroep (bestaande uit leden van de verschillende DTO’s in België, DGLV en de KBBF ) aan de leerdoelen en examenvragen zodat dit ook in België kan doorgaan.

Om al de leerlingen-ballonvaarders die de afgelopen maanden (en jaren) de opleiding hebben gedaan en in afwachting zijn van hun theoretisch examen, hebben we met goedkeuring van DGLV een regeling getroffen om de organisatie van de examens toch in België te laten doorgaan, dit in samenwerking met de KNVvL en STEBZ.

Hieronder vindt u alvast de nodige info. Van zodra de inschrijvingen open zijn, verschijnt hier de link naar het inschrijvingsformulier  en sturen wij een bericht. Opgelet: de inschrijving sluit op 14 januari 2022.

Wil je weten hoe je ballonvaarder wordt? Dit kan je lezen op de volgende pagina: Hoe word ik ballonvaarder?

Examen: data & inschrijven

Voor wie?

Iedereen die lid is van de KBBF kan deelnemen aan deze examens. Opgelet, zie ook onderaan onder subtitel DTO.

De leden die slagen in het volledige theoretische examen en in 2023 lid zijn van de KBBF ontvangen een terugbetaling van € 60,-.

Examendata 2022

 • 19 januari 2022

 

Inschrijven

Inschrijven en betaling voor het eerstvolgende examen is mogelijk via onderstaande links:

 

Kosten

De kosten per onderdeel bedragen € 60.

 

Bevestiging inschrijving 

Je ontvangt per e-mail een kopie van je inschrijving. je ontvangt ook nog een e-mail met alle praktische informatie rondom het examen en je examennummer.
 

Informatie voor Belgische deelnemers

 • Je dient lid te zijn van de KBBF
 • Je dient je DTO voordracht te hebben ingeleverd bij [email protected] ten laatste op 14 januari 2022.
  • Op deze voordracht van je DTO moet ook je KBBF lidmaatschapsnummer vermeld zijn. Daarbij alle vakken waarvoor je examen wilt doen moeten door de DTO Hoofd Training op deze voordracht “voor akkoord” te zijn afgetekend met datum niet ouder dan 2 maanden. Indien dit niet voor de sluitingsdatum is ontvangen, is je inschrijving NIET VOLTOOID en kun je niet deelnemen aan het examen ondanks dat je betaald heeft! Je ontvangt de betaling t.z.t. dan retour.
  • Let op de sluitingsdatum inschrijving 31 maart 2021 examen is dus: 14 januari 2022!

In België kunnen volgende DTO’s u verder helpen

Lift-Off – [email protected]
Fly Evasion Association – [email protected]
 

In Nederland neem je best contact op met de DTO KNVvL

 

Betalen

Op het inschrijfformulier zit een knop om meteen te betalen. Daarmee kun je de examens waarvoor je je hebt ingeschreven betalen. Zodra betaling binnen is, is de inschrijving voltooid.

 

18 maanden

Het is wettelijk verplicht dat kandidaten alle examens binnen 18 maanden halen, waarbij een maximum van vier pogingen per examenvak geldt.

 

Locatie

De theorie-examens Ballonvaren voor Belgische deelnemers vinden plaats
bij STEBZ in Malle/België (Provinciaal Vormingscentrum Malle,
Smekenstraat 61, 2390 Malle).
 
Nederlanders mogen uiteraard ook deelnemen aan het examen gehouden in België als dat de voorkeur heeft echter let er op dat de sluitingsdatum voor de inschrijving anders is.
 

Examen: informatie kandidaat

De examens vinden plaats in het provinciaal vormingscentrum te Malle. 

Wat mag je wel en niet meenemen de zaal in als je examen doet? Neem naar alle vakken je bevestiging van inschrijving en je identieteitskaart mee. Wat je verder mee mag nemen verschilt per vak. Hieronder staat dit beschreven. Indien je een rekenmachine mee mag nemen mag daar geen informatie op zijn opgeslagen. Voor alle vakken geldt dat het meenemen van een telefoon uit den boze is. 

De examens worden afgenomen volgend de voorschriften van EASA. Deze bepalen onder andere dat:

 1. de examens in schriftelijke vorm afgenomen dienen te worden
 2. de examens dienen te bestaan uit multiple-choice vragen

 

Hulpmiddelen bij het examen

Voor onderdelen 2 t/m 6 zijn de volgende bescheiden toegestaan maar niet verplicht:

 • navigatierekenschijf
 • protractor (gradenboog) – zie boven
 • liniaal (ruler NM 1:500K)
 • passer
 • rekenmachine

 

Resultaat examens

Voor alle vakken geldt dat je de door jou behaalde score van het examen uiterlijk 2 weken na de examendatum ontvangt.

 
 
X

Paswoord vergeten?

Word lid