Laatste nieuws

Persbericht – Incident luchtballon over Brussels airport

Vanuit de Koninklijke Belgische Ballonvaart Federatie wensen wij, en onze achterban, ons te distantiëren van het voorval dat deze ochtend plaatsvond, waarbij een luchtballon laag over de landingspiste van Brussels airport vaarde. Dit meldt ons de ondervoorzitter en woordvoerder van de federatie Yves Lannoy.

Lees meer »

Opleidingen en examens

In het laatste protocol voor lichte luchtvaart, d.d. 15 januari 2021, staat nu vermeld: “Bovendien kunnen vluchten in het kader van opleiding of examinering met als doel een professionele kwalificatie, uitgevoerd worden met een instructeur of examinator aan boord”. Even verduidelijken wat er dus wel mag!

Lees meer »

Wedstrijdkalender 2021

De wedstrijdkalender voor 2021 opstellen was geen gemakkelijke oefening. De sportcommissie is er toch in geslaagd om een mooi programma samen te stellen voor 2021.

Lees meer »

Doe uw aanvraag vandaag nog!

Ballonvaartbedrijven zijn in deze 2de golf verplicht gesloten en kunnen dus automatisch beroep doen op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn.

Lees meer »

Examen sportcommissaris

De officiële waarnemer ( sportcommissaris) moet de FAI-code goed kennen en beschikken over de nodige integriteit, handigheid en bekwaamheid om zonder favoritisme de vluchten ballonvaart te controleren en te certifiëren. ( records)
Interesse? lees dan verder

Lees meer »

Lidgelden 2021

Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste nummer van Ballonstof is onderweg en dat wil zeggen dat het jaar bijna verstreken is en dat uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden tenminste indien je lid wenst te blijven van de ballonvaartfederatie.

Lees meer »

Hinderpremie … goed nieuws!

Goed nieuws…. als federatie hebben we heel wat werk verzet om voor de ballonvaartsector (wat Vlaanderen betreft) te zorgen dat ook ballonvaarders recht hebben op de hinderpremie, zoals initieel was voorzien.

Lees meer »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email