Ingevolge een wijziging van het regelgevend kader worden publieke toegankelijke transportmiddelen (bijvoorbeeld koets, ballonmand, (plezier-)vaartuig) beschouwd als een verplicht gesloten locatie. Bijgevolg komen ondernemingen die zulk publiek toegankelijk transportmiddel uitbaten, en welke verplicht werd te sluiten, alsnog in aanmerking voor de Corona Hinderpremie.

  • Indien uw onderneming tot de hiervoor vermelde categorie van ondernemingen behoort en u vroeg in het verleden een Corona hinderpremie aan, maar deze werd geweigerd kunt u hiervan een rechtzetting vragen via coronacorrectie@vlaio.be. VLAIO zal uw dossier opnieuw beoordelen en alsnog de Corona Hinderpremie toekennen. Indien uw onderneming reeds de Corona compensatiepremie heeft aangevraagd ontvangen, zal het verschil alsnog gestort worden.

  • Indien uw onderneming tot de hiervoor vermelde categorie van ondernemingen behoort en u vroeg in het verleden een Corona hinderpremie aan, maar uw uitbetaalde Corona hinderpremie werd teruggevorderd ingevolge een uitgevoerde controle, kunt u hiervan een rechtzetting vragen via coronacorrectie@vlaio.be. VLAIO zal uw dossier opnieuw bekijken en de nodige stappen ondernemen om de terugvordering terug te draaien en eventuele reeds uitgevoerde terugbetalingen opnieuw uit te betalen.

Gelieve bij uw vraag om een rechtzetting steeds het ondernemingsnummer te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken. En doe dit zo snel mogelijk!

Wel is er nog steeds geen oplossing voorzien voor de bedrijven die geen aanvraag hebben ingediend, omdat ze in de overweging waren dat ze er geen recht op hadden gelet op de interpretatie van Vlaio.

Heeft u nog verdere vragen, richt deze dan aan corona@balloonfederation.be

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X

Paswoord vergeten?

Word lid