Advies: ballonvaart en corona

Corona - update

Het zal ondertussen voor iedereen duidelijk zijn dat het seizoen 2020 nog maar eens minder vlot zal starten dan we allen graag wensen. Na rijp beraad dienden we gisteren alvast de KSTE en AV af te lassen. We zijn er van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing was in het belang van onze leden/genodigden/sprekers.

De nationale en bij uitbreiding Europese beslissing van gisterenavond 12/03/2020 bevestigde dit nogmaals. Tot 3 april worden op alle scholen de lessen opgeschort, maar ook alle activiteiten/evenementen (ook outdoor) in de recreatieve sector worden afgeschaft. (zowel privé als openbaar) Denk maar aan o.a. wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, Carnaval Halle en beetje gegoogle leert al snel dat dit in elke regio geldt voor kleine en grotere events. Is de recreatieve sector nu net niet de sector waarin we allemaal actief zijn? Jammer genoeg is ook onze sector aldus geïmpacteerd.

Wij denken dat we moeten proberen de rust te bewaren en niet direct moeten dramatiseren. Redenen genoeg waarom we vandaag nog niet varen… Het algemeen weerbeeld, landingsplaatsen overdreven nat en vuil, na een extreem natte periode en uiteindelijk start het seizoen pas vanaf het zomeruur, bij de meesten later…

De huidige genomen maatregelen zijn ingrijpend maar belangrijk, en we citeren hierbij Minister Wilmès. Los van het verbod vanwege de overheid op recreatieve activiteiten, kunnen we als sector aldus beter loyaal zijn en mee afremmen (in de strijd tegen corona) om dan gas te kunnen geven (in het slechtste geval met twee of 3 weken vertraging. Want… wat als, de ingrijpende maatregelen nu niet werden genomen, en we met een volledige lockdown te maken krijgen in de loop van april?

Tot nader order en (voorlopig) 3 april zijn dus ook ballonvaarten omwille van het recreatieve karakter ongewenst. Spijtig maar helaas. Anderzijds alweer een momentum om ook als sector onze goodwill en professionalisme te laten zien jegens partners, stakeholders, grote publiek.

Op heden is er geen NOTAM, maar we denken er alle belang bij te hebben dat deze er ook niet hoeft te komen. Want dan riskeren we een langere termijn niet te varen. Laat dit dan ook de reden zijn van dit advies vanwege de RVB. Van zodra de huidige situatie wijzigt en het advies vanuit de overheid aangepast wordt, kunnen/zullen we terug een advies uitbrengen.

Puur ethisch en maatschappelijk bekeken blijven we, me dunkt, uit professioneel oogpunt, ook gewoon aan de grond. Uiteindelijk zitten klanten dicht bijeen en anderzijds denken we, dat geen enkele sponsor in dit kader negatief in het nieuws wenst te komen, wel integendeel.

Extra argument om niet te varen is het feit dat wij steeds op landbouwbedrijven landen, maar soms ook in de buurt van rusthuizen of andere strenger bewaakte locaties. We kunnen immers niet sturen.

Wat indien we ongewenst zijn en we bij iemand landen die op één of andere manier zwaar schade leid door deze corona crisis. We denken dat we bij een dergelijke escalatie op geen enkele vorm van goodwill zullen kunnen rekenen vanwege publieke opinie, overheid, politioneel, etc… Ook dit is een reden om niet te varen. Hier refereren we graag naar de sectorale solidariteitsactie vanwege horeca “je suis horeca” waarbij 2 min surfen op facebook al snel leert dat de Horeca sector niet altijd op evenveel loyauteit en medeleven kan rekenen vanwege het grote publiek. Zeer jammer want ook voor deze sector zullen de gevolgen ernstig tot rampzalig zijn.

Indien we in de toekomst nog serieus genomen wensen te worden door partners/klanten/stakeholders moeten ook wij de huidige richtlijnen en opgelegde voorwaarden vanwege de overheid ernstig nemen. Ons advies is dan ook hierover direct, kordaat en krachtig te communiceren naar alle betrokken partijen (klanten/commerciële partners/etc…). We zijn ervan overtuigd dat we zo met de ganse sector beter uit deze crisis kunnen komen.

Graag vragen we begrip voor deze situatie en zullen we samen op zoek gaan naar de juiste oplossing en antwoorden op jullie vragen.(via corona@balloonfederation.be)

Uw RVB blijft de situatie continu en van héél dichtbij opvolgen en evalueren. Van zodra er nuttige of nodige extra info komt zullen wij dit dan ook ASAP communiceren via de gekende kanalen. Wanneer we meer nieuws hebben horen jullie dit snel.

En dat het gezond verstand mag zegevieren.

Blijf ondertussen het advies van onze overheid volgen. (https://www.info-coronavirus.be/nl/)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X

Paswoord vergeten?

Word lid