Aangepaste regels voor het Belgian Competition Team warmeluchtballon

Met deze update zijn er een aantal belangrijke aanpassingen voor het Belgian Competition Team (BCT), met als doel het competitieniveau en de teamgeest binnen de Belgische ballonvaartsport te verbeteren.

Het BCT, de ranking voor Belgische ballonvaarders met een FAI Sportlicentie, is aangepast om meer deelnemers aan te moedigen en de sport verder te promoten. Deze ranking bepaalt de volgorde van deelname aan grote evenementen zoals het Europees Kampioenschap, Wereldkampioenschap, en de World Air Games, gebaseerd op prestaties in een periode van 24 maanden.

Belangrijk is de berekeningsmethode van de ranking, waarbij slechts de vijf beste resultaten van een deelnemer worden meegerekend om er zo voor te zorgen dat extra deelname aan wedstrijden altijd ten goede komt. De datum voor het samenstellen van het BCT is vastgesteld op uiterlijk 31 januari van het referentiejaar, waarbij de sportcommissie de samenstelling bepaalt.

Criteria voor de samenstelling, het toekennen van punten en de oplossing bij ex-aequo situaties zijn gedetailleerder beschreven, inclusief een prioriteitsregel voor recente Belgische, Europese, Wereld- of WAG-kampioenen. Enkel leden met een geldige FAI Sportlicentie worden opgenomen in het BCT, met een speciale regeling voor nieuwkomers.

Deze regelwijzigingen beloven niet alleen de kwaliteit van de competitie te verhogen, maar ook de toegankelijkheid en eerlijkheid van het selectieproces te verbeteren. Voor meer details over deze aanpassingen en de volledige tekst van de regelwijzigingen, download ons volledige document onderaan dit artikel.

 

Hoe kan ik punten verdienen en opgenomen worden in dit klassement?

Om punten te verdienen en opgenomen te worden in het klassement, zoals beschreven in de regels BCT, zijn er verschillende manieren:

Deelname aan Competities

  • De punten worden voornamelijk verdiend door deel te nemen aan wedstrijden. Het aantal deelnemers aan een wedstrijd beïnvloedt de hoeveelheid punten die kan worden verdiend.
 

Top 5 Resultaten

  • Punten worden verdiend op basis van de vijf beste resultaten die zijn behaald tijdens de 24 maanden vóór de 1ste januari van het referentiejaar, exclusief het Belgisch Kampioenschap van het jaar daarvoor. Met deze methode kan men maximaal 50 punten behalen.

Belgisch Kampioenschap

  • De punten behaald tijdens het Belgisch Kampioenschap van het jaar vóór het referentiejaar tellen ook mee. Hiermee kan eveneens maximaal 50 punten worden behaald. Als er geen geldig Belgisch Kampioenschap heeft plaatsgevonden voor 31 december van het jaar vóór het referentiejaar, ontvangen alle ingeschreven deelnemers aan dat kampioenschap de punten van de derde geklasseerde deelnemer.

Deelname aan Challenges

  • Voor Challenges moet het aantal deelnemers minimaal 5 zijn (zowel inschrijvingen als betalingen) om door te gaan, en het aantal wordt verhoogd tot 10 voor de berekening als het minder is.

FAI Sportlicentie

  • Leden met een geldige FAI-vergunning bij de afsluiting op 31 december van het jaar vóór het referentiejaar worden opgenomen in het klassement. Nieuwe leden kunnen betalen tot het einde van het jaar vóór het referentiejaar om hun punten mee te laten tellen.
 

Naast deze punten verdienende activiteiten, zijn er regels voor ex-aequo situaties, prioriteitsregel voor regerende kampioenen, en specifieke voorwaarden voor de geldigheid en management van de ranking, die ook bepalen hoe men opgenomen kan worden en blijven in het klassement.

X

Paswoord vergeten?

Word lid