Op 5 maart werd een nieuwe Europese uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 gepubliceerd voor vergunningen voor ballonvaarder. Deze verordening is van toepassing sinds 8 april 2020 maar België heeft beslist om op basis van een ontheffing deze datum uit te stellen tot 7 december 2020.

De coronapandemie heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor alle sectoren, inclusief de luchtvaartindustrie, die met grote uitdagingen en onvoorspelbare gevolgen wordt geconfronteerd. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden moet het DGLV haar middelen aanwenden om de vele gevolgen van deze situatie voor de luchtvaart te beheren en beschikt daarom niet over de middelen om het Deel-BFCL tijdig in te voeren.

Het uitstel van de uitvoering stelt ons in staat onze middelen te richten op het beheersen van de gevolgen van de pandemie en ons in een later stadium te concentreren op de volledige uitvoering van de Deel-BFCL.

De in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1178/2011 opgenomen deel-FCL-verordening blijft van toepassing tot en met 7 december 2020. Vanaf 8 december 2020 is de Deel-BFCL-verordening in bijlage III van Verordening (EU) nr. 2018/395 van toepassing in België. Vanaf 8 december 2020 zal het DGLV op verzoek van de piloot beginnen met de afgifte van vergunningen in PART-FCL-formaat voor PART-BFCL-vergunningen.

Wat houdt deze ontheffing precies in en wat betekent het voor u als ballonpiloot?

1. Part-FCL (deel-FCL) Systeem

a. U bent houder van een Part-FCL-ballon vergunning (LAPL (B) en BPL)

Deel-FCL in Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1178/2011 blijft van toepassing tot en met 7 december 2020. Vanaf 8 december 2020 is Deel-BFCL (of Part-BFCL) in Bijlage III van Verordening (EU) 2018/395 van toepassing in België. Vanaf 8 december 2020 zal het DGLV op verzoek van de piloot beginnen met de afgifte van vergunningen in het “PART-BFCL”-formaat. Voor de omzetting van de vergunning zullen u geen kosten aangerekend worden.

b. U bent in opleiding met het doel een Part-FCL vergunning te behalen 

U hoeft niets te ondernemen. Uw opleiding in uw opleidingsorganisatie (ATO/DTO) wordt tot 8 december 2021 volledig omgezet in vrijstellingen voor de afgifte van een BPL vergunning conform Part-BFCL.

2. Nationaal Systeem

a. U bent reeds in het bezit van een nationale ballon vergunning

Vanaf 8 december 2020 kan u de omzetting van uw nationale vergunning naar een vergunning conform Deel-BFCL aanvragen. Uw nationale ballonvergunning wordt geconverteerd in een vergunning conform Deel-BFCL op basis van een conversierapport. U heeft tot en met 8 april 2021 de tijd om uw nationale ballon vergunning om te zetten in een Deel-BFCL vergunning. Praktische details zullen later via onze website worden gecommuniceerd.

b. U bent in opleiding met het doel een nationale ballon vergunning te behalen en / of u hebt een nationale oefenvergunning voor ballon.

U heeft tot en met 7 december 2020 de tijd om uw theoretische – en praktische opleiding te voltooien en een nationale ballonvergunning aan te vragen.

Opgelet! Er worden geen kredieten gegeven voor theoretische – en praktische opleiding gevolgd onder het nationale systeem, voor het bekomen van een BPL vergunning conform deel BFCL. 

Eens u een nationale vergunningen bekomen heeft kan u de stappen volgen die in punt 2.a. hierboven beschreven zijn om die om te zetten in een vergunning conform deel BFCL. Dit kan tot en met 8 april 2021. Praktische details zullen op onze website en deze van DGLV worden gecommuniceerd. Wij danken u voor uw begrip.

X

Paswoord vergeten?

Word lid