De Corona ondersteuningspremie werd in het leven geroepen. Deze ondersteuningspremie is van toepassing op ondernemingen binnen het toepassingsgebied van de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet).

Corona ondersteuningspremie

Met dit voorstel tot besluit wordt de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. Deze premie is gericht op ondernemingen die bij doorstart of heropstart van hun zaak een daling hebben van meer dan 60% van hun omzet.

De doelgroep zijn de ondernemingen binnen het toepassingsgebied van de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet).

Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de doorstartperiode komen in aanmerking voor deze forfaitaire subsidie.  Met betrekking tot de doorstartperiode wordt er onderscheid gemaakt naargelang het toepassingsgebied van de corona compensatiepremie en de corona hinderpremie:

  • Voor ondernemingen die niet geconfronteerd werden met een verplichte sluiting (toepassingsgebied corona compensatiepremie) geldt als doorstartperiode de periode van 1 mei tot 31 mei 2020.
  • Voor de ondernemingen die wél geconfronteerd werden met een verplichte sluiting (toepassingsgebied corona hinderpremie) geldt als doorstartperiode de eerste maand volgend op het opheffen van deze verplichte sluiting.
  • Voor de ondernemingen die na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleven, doch heropenden is de doorstartperiode de maand volgend op de heropening en uiterlijk de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit (22/06/2020).

Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie vallen dienen hun zaak heropend te hebben binnen de periode van een week na het opheffen van deze verplichte sluiting of uiterlijk een week na publicatie van dit besluit (22/06/2020).

Hoeveel?

De forfaitaire premie bedraagt 2.000 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1.000 euro.

Hoe aanvragen?

De aanvragen voor de corona ondersteuningspremie worden ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Aanvragen kan nog tot 15 augustus 2020

Opgelet!

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020

Bron :

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelengenomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart  2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X

Paswoord vergeten?

Word lid