Conversie B-FCL

Op 8 december 2020 gaat in België, een nieuwe regelgeving(1) in voege die de uitreiking, de verlenging en hernieuwing  van ballonvergunningen regelt. Tot die datum worden de vergunningen voor ballonnen geregeld door hetzij de nationale regelgeving(2) hetzij de Europese Verordening 1178/2011(3). Hieronder vindt u de informatie over wat deze nieuwe regelgeving voor u zal betekenen en welke impact deze heeft op uw vergunning als ballonvaarder, instructeur en examinator.

De nieuwe verordening integreert alle wettelijke elementen met betrekking tot ballonvaartenvergunningen en -certificaten, onder de naam Part-BFCL, en zal volledig van toepassing zijn vanaf 8 december 2020.

KLIK OP UW situatie hieronder voor meer info

Belangrijk

Het is de verantwoordelijkheid van alle houders van vergunningen en certificaten om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de in Part-BFCL vastgestelde wettelijke eisen, met name wat betreft recente ervaring en het bezit van een geldig medisch certificaat, teneinde de geldigheid van hun vergunning of certificaat te waarborgen.

Enkele veranderingen door deze nieuwe regelgeving

  • De LAPL(B)-vergunning verdwijnt.
    Bent u houder van een LAPL(B) vergunning dan zal deze automatisch worden omgezet in een BPL vergunning.  Het medische certificaat van LAPL blijft bestaan en kan nog steeds worden gebruikt om te vliegen met een BPL vergunning (Part-BFCL conform).
  • Bepaalde uitbreidingen van privileges en bijkomende kwalificaties zullen niet langer op nieuwe vergunningen verschijnen wanneer deze opnieuw worden uitgegeven. Bovendien is er geen vervaldatum meer voor de uitbreidingen van privileges en bijkomende kwalificaties.  U moet nu vóór elke vlucht nagaan of u in de voorwaarden bent (en recente ervaring heeft) om de privileges van uw certificaat uit te oefenen.
  • Voor instructeurs worden FI(B) certificaten onder het nationale systeem of Part-FCL omgezet of overgedragen respectievelijk naar Part-BFCL FI(B) certificaten. Er is geen vervaldatum meer voor deze certificaten.  U moet nu vóór elke vlucht nagaan of u in de voorwaarden bent (en recente ervaring heeft) om de privileges van uw certificaat uit te oefenen.
  • Voor examinatoren worden de FE(B) certificaten uitgereikt volgens het nationale systeem of Part-FCL omgezet of overgedragen naar Part-BFCL FE(B) certificaten. De geldigheid van een  Part-BFCL FE(B) certificaat is verlengd tot 5 jaar.

Alle informatie over de uitvoering van deze verordeningen is ook terug te vinden in een informatie brochure die toegankelijk is op de website van het DGLV via deze link: INFO-LIC-2020-006

Hoe uw aanvraag omzetting indienen?

Het DGVL heeft momenteel een belangrijke achterstand bij de behandeling van dossiers.

Om de omzetting zo efficiënt mogelijk te laten verlopen doe je uw aanvraag via de Belgische Ballonvaart Federatie KBBF/FRAB via de knop op deze pagina of via volgend email adres : [email protected]

Wijj zullen u begeleiden in de verdere afhandeling van uw aanvraag tot conversie.  Dit is geen verplichting maar hierdoor zal u de vergunning veel sneller in je brievenbus vinden.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie bijkomende vragen hebben, dan kan u deze via mail  richten aan ons via volgend email adres : [email protected]. Wij zullen u, zo nodig in overleg met het DGLV, een passend antwoord bezorgen.

Refertes

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 van de commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/395 wat betreft vergunningen als ballonvaarder
  2. 27 oktober 1982 – Ministerieel besluit houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vrije ballon
  3. Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

FAQ

Hier zullen wij ook algemene antwoorden op vragen plaatsen.

X

Paswoord vergeten?

Word lid