Opstarten ballonvaart na corona – circulaires

In aanvulling van het Ministerieel Besluit (MB) van 08 mei 2020, informeert het DGLV u over de algemene principes in het domein van de lichte luchtvaart vanaf 8 juni 2020 0000h. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order.