Kunnen we terug starten met onze vaarten?

Een vraag die we elke dag wel toegestuurd krijgen. Lees de beslissingen van DGLV en het kabinet van de Minister van Mobiliteit over de versoepelingen van het protocol Lichte Luchtvaart.

Wedstrijdkalender 2021

De wedstrijdkalender voor 2021 opstellen was geen gemakkelijke oefening. De sportcommissie is er toch in geslaagd om een mooi programma samen te stellen voor 2021.

Doe uw aanvraag vandaag nog!

Ballonvaartbedrijven zijn in deze 2de golf verplicht gesloten en kunnen dus automatisch beroep doen op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn.

Examen sportcommissaris

De officiële waarnemer ( sportcommissaris) moet de FAI-code goed kennen en beschikken over de nodige integriteit, handigheid en bekwaamheid om zonder favoritisme de vluchten ballonvaart te controleren en te certifiëren. ( records)
Interesse? lees dan verder

Lidgelden 2021

Inderdaad, het is weerom zover! Het laatste nummer van Ballonstof is onderweg en dat wil zeggen dat het jaar bijna verstreken is en dat uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden tenminste indien je lid wenst te blijven van de ballonvaartfederatie.

Hinderpremie … goed nieuws!

Goed nieuws…. als federatie hebben we heel wat werk verzet om voor de ballonvaartsector (wat Vlaanderen betreft) te zorgen dat ook ballonvaarders recht hebben op de hinderpremie, zoals initieel was voorzien.

Conversie nationale vergunning naar B-FCL

Heeft u nog een nationale ballonvergunning? Deze vervalt op 8 april 2021. U kan deze vanaf nu converteren naar de Europese.

Om deze conversie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen hebben wij een stappenplan op de website gezet en kan u de conversie aanvragen via de KBBF.

Wat met onze hinderpremie?

OPROEP AAN ALLE BALLONVAARDERS ……..

Om ons verder voor te bereiden op het overleg met het kabinet van de verantwoordelijke minister, richten we ons tot ALLE BALLONVAARDERS (lid of geen lid van de KBBF).

Nog geen theorie examen gedaan ….. wat nu ?

Conversie vergunningen

Het overleg gaat in de loop van deze week verder, maar toch willen wij de leerling-ballonvaarders al op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen die belangrijk zijn voor hun opleiding.