Aanvraag conversie naar B-FCL

Formulier

Na de inwerkingtreding van de Europese regelgeving inzake zweefvliegtuigen en luchtballonnen zijn de enige nationale vergunningen die nog van toepassing zijn, de oefenvergunningen, de toelating voor het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig en de toelating voor het besturen van een paramotor.

De omzetting van de nationale vergunningen als ballonvaarder gebeurt op verzoek van de houders, op basis van een omzettingsverslag, vóór 8 april 2021.

De formulieren voor deze omzetting zijn bereikbaar via onderstaande link.

Via federatie