EBF - European Balloon Federation

Voor wie het niet meer weet zijn we ook lid van de European Balloon Federation. Deze vereniging is in het leven geroepen omdat vanuit verschillende landen, de vraag naar voor kwam om de nieuwe Europese regels te bekijken en indien mogelijk deze te herzien zodanig dat ze aangepast zouden worden aan de werkelijkheid van ballonvaren. De opzet hierin is grotendeels gelukt, EBF wordt nu als enige aanspreekpunt voor ballonvaren beschouwd binnen EASA. Ondertussen zijn 8 Europese landen al lid van de vereniging.

Officieus is geweten dat de invoering van de Europese regels gaat uitgesteld worden tot 2020. Dit uitstel is een gevolg van de inspanningen van EBF op het vlak van FCL (vergunningen) en OPS (operations). Op dit moment is het nog altijd niet duidelijk wat er juist gaat gebeuren, er zijn al veel teksten en meningen en voorstellen, maar alles moet nog gestemd worden. Normaal gezien zou deze maand of volgende maand alles gestemd moeten worden, pas daarna zullen we de officiële teksten kunnen inzien en weten wat er echt gaat gebeuren.

Het is een werk van zeer lange adem, maar het werk dat uitgevoerd wordt door (nog maar eens) vrijwilligers is fantastisch te noemen. Natuurlijk zullen sommige regels niet iedereen gepast uitkomen, maar het zal alleszins een verbetering zijn met wat eerst zou komen.

Ook hierover willen we pas berichten ten gepasten tijde, als we zeker weten wat er gaat gebeuren.

Inloggen om het volledige artikel te kunnen lezen

Afdrukken