BOP van kracht op 8 april 2019

8 april 2019 is de datum dat de Europese regelgeving rond commerciële balloon operations definitief van kracht wordt. Daar is al heel veel over gezegd, ook veel fake news, wat alleen maar voor meer verwarring heeft gezorgd. De KBBF vond het nodig om daarin duidelijkheid te scheppen en heeft het initiatief genomen om een aantal sessies te organiseren om jullie naar best vermogen te begeleiden bij het beter begrijpen van de verschillende eisen waaraan jullie wel én niet zullen moeten voldoen. 

Nu inschrijven - BOP infosessie

Tijdens die informatiesessies plannen we om stap voor stap duiding te geven bij elk van de verschillende eisen in de regelgeving voor Balloon Air Operations of Part-BOP. 
 
Als basis geldt het door EASA gepubliceerde “Balloon Rule Book“, dat jullie best vooraf downloaden en indien mogelijk al bladzijden 18 tot en met 89 doornemen, die handelen specifiek over Balloon Air Operations.
Je kan het hier downloaden : Balloon Rule Book
 
Via de onderstaande link kom je op de pagina met de 5 verschillende locaties. Deze werden gekozen aan de hand van de vorige bevraging. Opgelet, er zijn maar 35 plaatsen per sessie. Leden KBBF genieten van een korting van 30 Euro.

EHBO en brandbestrijding

Als voorbeeld van bijkomende eisen die gelden voor piloten die commerciële passagiersvluchten uitvoeren (én voor de extra bemanning in geval van meer dan 19 passagiers), zijn er de EHBO- en de brandblusopleiding. Ook al staat nergens beschreven waaraan elk van die opleidingen dient te voldoen, plant de KBBF toch om beide opleidingen aan te bieden, gebaseerd op de meest gangbare internationale standaard.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door het invullen en versturen van het formulier.

Close Menu